Μουσειακή αγωγή

Μας παρασύρει η δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη!

Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και χώρους τέχνης τους επιτρέπουν να μαθαίνουν με διαδραστικό τρόπο.
Μέσα από τα παιχνίδια ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος ανακαλύπτουν τα εκθέματα, παρατηρούν, εξερευνούν και έρχονται σε επαφή με νέες ιδέες και νέους πολιτισμούς.

Το μουσείο γίνεται μια θετική εμπειρία και καλεί το παιδί να το επισκεφθεί ξανά ως ενήλικας.