Μουσική – κίνηση – ρυθμός

Τα παιδιά αγαπούν να τραγουδούν, να χορεύουν, να κινούνται και να είναι ενεργά.

Οι δραστηριότητες μουσικής και κίνησης ευνοούν τη σωματική ανάπτυξη, το συντονισμό, την ισορροπία, τον ρυθμό και την χωρική επίγνωση.