Αγγλικά

If you can read this, thank your teacher!

Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα, βοηθούν να καλλιεργείται μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση, προωθούν τη δια βίου αγάπη για την εκμάθηση γλωσσών και δημιουργούν τους αυριανούς πολίτες του κόσμου