Εδώ θαυμάζουμε προσωπικότητες που άλλαξαν τον κόσμο!

Μας ταξιδεύει η φαντασία ενός συγγραφέα, μας παρασύρει η δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη και η εφευρετικότητα ενός επιστήμονα!

Απελευθερώνουμε την δημιουργικότητα, την κριτική ικανότητα και τη φαντασία.

Ενισχύουμε την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και την συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών ενώ παράλληλα προωθούμε την συγκέντρωση και την επιμονή στην προσπάθεια.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας.

Καλλιεργούμε την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και την εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινότητα.